ไลฟ์สดขายของ VS ขายหน้าร้าน แบบไหนใช่สำหรับแม่ค้ายุคใหม่

ระหว่างการ ไลฟ์สดขายของ VS ขายของหน้าร้าน การขายแบบไหน จะสามารถตอบโจทย์คนซื้อ และแม่ค้ายุคใหม่ ได้มากกว่า