สถาบัน สอนไลฟ์สด เจ้าแรกในไทย ShopLIVE Academic School

เพราะเราเชื่อว่า “การไลฟ์สด คือทางรอด ที่ไม่ใช่ทางเลือก” และเพื่อรองรับการเติบโต